Poradnia Psychoterapii

Czym zajmuje się poradnia psychoterapii?

Poradnia psychoterapii Salve świadczy usługi medyczne każdej osobie zmagającej się z problemami emocjonalnymi i psychicznymi, niewymagającymi konsultacji psychiatrycznej. Dba o zdrowie psychiczne w każdym jego aspekcie. Wczesne rozpoznanie i leczenie tego typu problemów zwiększa jakość życia, poziom codziennej energii, a nawet przekłada się pozytywnie na życie społeczne, rodzinne i zawodowe. Na wizycie dąży się nie tylko do rozwiązania problemów, ale i dążenia do ich pełnego zrozumienia przez pacjenta. 

Nawet jeśli pacjent sam nie widzi żadnych sposobów na wyjście z trudnej sytuacji, psychoterapeuta poszerzy jego perspektywy i sprawi, że wiele kwestii stanie się łatwiejszych do zrozumienia i pokonania. 

 

Poradnia psychoterapii – zakres świadczonych usług

 • konsultacje psychoterapeutyczne;
 • psychoterapia indywidualna;
 • psychoterapia par, małżeństw;
 • psychoterapia rodzin.

 

Kiedy należy zgłosić się do poradni psychoterapii?

Do poradni psychoterapii Salve warto zgłosić się z następującymi problemami:

 • zaburzenia depresyjne, w tym przedłużające się spadki samopoczucia, uczucie przygnębienia, utrata sensu życia;
 • zachowania autodestrukcyjne;
 • stany lękowe i objawy nerwicowe, w tym napady paniki i wewnętrzne napięcie;
 • kryzysy emocjonalne;
 • stałe przemęczenie, rozdrażnienie, wybuchy złości;
 • niska odporność na stres;
 • kryzysy życiowe, w tym rozstanie z bliską osobą, śmierć bliskiej osoby, przeżycie traumatycznych wydarzeń;
 • zaburzenia osobowości i odżywiania;
 • poczucie bezsilności;
 • niskie poczucie własnej wartości i wyobcowanie;
 • konflikty rodzinne i partnerskie;
 • przemoc w rodzinie: seksualna, ekonomiczna, psychiczna, fizyczna.


Wizyty odbywają się w intymnej atmosferze, z zachowaniem wszelkich zasad poufności. Można przyjść na nie samemu lub w towarzystwie bliskich osób. 

Psychoterapeuci w Salve