Poradnia Logopedii

Czym zajmuje się logopeda?

Mowa jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się z otoczeniem. Dlatego jej utrata staje się dla Pacjenta niezwykle uciążliwa i ogranicza zdolność komunikacji, a więc m.in. wyrażania potrzeb. W poradni logopedii Salve świadczone są usługi z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń mowy, korekcji wad wymowy oraz całościowego usprawniania procesów komunikacji, które z różnych względów mogły zostać utracone lub ograniczone. Logopedia bardzo często jest ważnym elementem leczenia interdyscyplinarnego — jej efekty przekładają się nie tylko na zdrowie fizyczne Pacjenta, ale i psychiczne (pewność siebie, samoakceptacja).

 

Poradnia logopedii Salve — zakres świadczonych usług

  • diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych z afazją i dyzartrią, przebiegające w następstwie udaru mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, wypadków komunikacyjnych;
  • rehabilitacja mowy u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi takimi jak choroba Parkinsona, Alzheimera, SM;
  • diagnostyka i terapia Pacjentów z dysfagią (zaburzeniami połykania) oraz zaburzeniami głosu;
  • diagnostyka i terapia wszelkich wad wymowy;
  • poradnictwo specjalistyczne z zakresu logopedii.

 

Kiedy należy zgłosić się do poradni logopedii Salve?

Do poradni logopedycznej Salve należy zgłosić się ze wszelkimi zaburzeniami wymowy (np. jąkanie, seplenienie itd.), które ograniczają zdolność wyraźnej, zrozumiałej mowy i/lub obniżają pewność siebie Pacjenta. To także miejsce, w którym kompleksową pomoc medyczną uzyskają pacjenci po wypadkach, urazach i w przebiegu chorób przewlekłych, których następstwem jest utrata bądź zaburzenie mowy. Wskazaniem do wizyty są również zabiegi i operacje krtani czy strun głosowych, np. w przebiegu leczenia nowotworów.

Logopedzi w Salve