Poradnia Neurologii

Czym zajmuje się neurolog?

W poradni neurologii Salve rozpoznawane i leczone są wszelkie zaburzenia i choroby dotyczące układu nerwowego – zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego. Na układ nerwowy ośrodkowy składają się opony mózgowe, mózg oraz rdzeń kręgowy, zaś na układ nerwowy obwodowy – nerwy obwodowe. Problemy neurologiczne mogą dotyczyć każdej osoby bez względu na płeć czy wiek, także ich podłoże może być różne. Począwszy od doznanych urazów i przebytych operacji, kończąc na przewlekłych chorobach. 

 

Poradnia neurologii Salve – zakres świadczonych usług

 • diagnostyka i leczenie:
  • bólów głowy;
  • bólów kręgosłupa;
  • zaburzeń układu nerwowego;
  • zaburzeń snu;
  • neuropatii;
  • padaczki;
  • zaburzeń równowagi;
  • niedowładów kończyn;
  • zaburzeń pamięci;
  • postępującego otępienia;
  • zaburzeń ruchowych (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona);
  • stanów po udarze mózgu, po zapaleniu rdzenia, mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych;
 • ocena urazów układu nerwowego;
 • diagnostyka i kwalifikacja do dalszego leczenia zachowawczego i chirurgicznego schorzeń układu nerwowego;
 • badania pomocnicze układu nerwowego:
  • elektroencefalografia (EEG);
  • badania ogólne i dodatkowe w chorobach układu nerwowego;
  • badanie USG Doppler;
  • badanie przewodnictwa nerwów (EMG).

 

Kiedy należy zgłosić się do poradni neurologii Salve?

Wizyta w poradni neurologii Salve będzie wskazana zawsze wtedy, gdy pacjent odczuwa dolegliwości związane z nieprawidłową czynnością układu nerwowego. Takimi objawami są m.in.:

 • zaburzenia pamięci, koncentracji, równowagi i koordynacji;
 • piekący, palący, mrowiący i promieniujący ból;
 • zaburzenia czucia, niedoczulica, przeczulica na określonych obszarach ciała;
 • bóle fantomowe;
 • drgawki, napady padaczkowe, omdlenia;
 • bóle i zawroty głowy;
 • nagłe osłabienie siły mięśniowej;
 • nieprawidłowa praca zwieraczy;
 • bóle o niezdiagnozowanym podłożu;
 • guzy mózgu.

 

Do neurologa należy udać się również w przebiegu leczenia chorób przewlekłych, ponieważ wymagają one okresowego monitorowania. Uwidocznienie na badaniach obrazowych przepuklin, guzów i nacieków nowotworowych w obrębie układu nerwowego także wymaga specjalistycznej konsultacji.