Poradnia Medycyny Sportowej

Usługi komercyjne (płatne)

Poradnia medycyny sportowej Salve oferuje kompleksowe badania dla każdego, kto chce określić wydolność swojego organizmu i dowiedzieć się, czy może podjąć regularny wysiłek fizyczny, uprawiając np. boks lub podnoszenie ciężarów. Badania są ukierunkowane na określenie stanu zdrowia danej osoby. Duże obciążenie fizyczne organizmu wymaga stałej kontroli lekarskiej. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie leczenia w przypadku nieprawidłowości.

Orzeczenie z poradni medycyny sportowej jest wymogiem prawnym, bez którego sportowiec nie może m.in. brać udziału w oficjalnych zawodach, ani starać się o wypłatę ubezpieczenia za wypadek podczas treningu. Jest także wymagane od kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w profesjach ściśle związanych ze sprawnością fizyczną. 

Osoby niepełnoletnie są przyjmowane na konsultacje lekarskie wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Poradnia medycyny sportowej – zakres świadczonych usług

  • badania zawodników wszystkich dyscyplin w sporcie amatorskim i wyczynowym:
  • wstępne (kwalifikacje do uprawiania sportu);
  • okresowe (dopuszczenie do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych);
  • kontrolne (po kontuzji lub przerwie w treningach).
  • badania kwalifikujące do udziału w teście sprawnościowym dla kandydatów do wojska, policji, straży pożarnej;
  • konsultacje antydopingowe;
  • badanie kierowców i osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy lub przedłużenia jego ważności.

 

Kiedy należy zgłosić się do poradni medycyny sportowej?

Wizyta w poradni medycyny sportowej wskazana jest każdemu sportowcowi przed zawodami lub w wyniku doznanych kontuzji podczas treningów lub konkurencji sportowych, jak również osobom chcącym podjąć się cięższych wysiłków fizycznych, np. rozpocząć przygodę ze sportami walki lub sportami ekstremalnymi. Konsultacja jest konieczna w przypadku rekrutacji lub okresowych kontroli na stanowiskach pracy związanych z aktywnością fizyczną.