Poradnia Medycyny Sportowej

Czym zajmuje się poradnia medycyny sportowej?

Poradnia medycyny sportowej Salve oferuje kompleksowe badania dla każdego, kto chce określić wydolność swojego organizmu i dowiedzieć się, czy może podjąć regularny wysiłek fizyczny, uprawiając np. boks lub podnoszenie ciężarów. Badania są ukierunkowane na określenie stanu zdrowia danej osoby. Duże obciążenie fizyczne organizmu wymaga stałej kontroli lekarskiej. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie leczenia w przypadku nieprawidłowości.

Orzeczenie z poradni medycyny sportowej jest wymogiem prawnym, bez którego sportowiec nie może m.in. brać udziału w oficjalnych zawodach, ani starać się o wypłatę ubezpieczenia za wypadek podczas treningu. Jest także wymagane od kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w profesjach ściśle związanych ze sprawnością fizyczną. 

Osoby niepełnoletnie są przyjmowane na konsultacje lekarskie wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Medycyna sportowa - zakres świadczeń:

 • badania zawodników wszystkich dyscyplin w sporcie amatorskim i wyczynowym:
  • wstępne (kwalifikacje do uprawiania sportu),
  • okresowe (dopuszczenie do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych),
  • kontrolne (po kontuzji lub przerwie w treningach),
 • badania kwalifikujące do udziału w teście sprawnościowym dla kandydatów do:
  • wojska,
  • policji,
  • straży pożarnej,
 • konsultacje antydopingowe.

 

Medycyna sportowa dla sportowców i kandydatów do pracy wymagającej sprawności fizycznej

Poradnia Medycyny Sportowej Salve oferuje badania zawodników wszystkich dyscyplin sportu amatorskiego oraz wyczynowego, a także badania kwalifikujące do udziału w testach sprawnościowych niezbędnych do zatrudnienia w takich instytucjach jak wojsko, straż pożarna i policja.

Badania są ukierunkowane na określenie stanu zdrowia danej osoby. Duże obciążenie fizyczne organizmu wymaga stałej kontroli lekarskiej. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie leczenia w przypadku nieprawidłowości. Jest to także niezbędne do zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dla zdrowia i życia. Orzeczenie z Poradni Medycyny Sportowej jest wymogiem prawnym, bez którego sportowiec nie może m.in. brać udziału w oficjalnych zawodach, ani starać się o wypłatę ubezpieczenia za wypadek podczas treningu. Jest także wymagane od kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w profesjach ściśle związanych ze sprawnością fizyczną. Część klubów sportowych prosi o dostarczenie aktualnych wyników, aby mieć pewność, że dana osoba może podjąć intensywne, regularne treningi.

Poradnia Medycyny Sportowej Salve oferuje też kompleksowe badania dla każdego, kto chce określić wydolność swojego organizmu i dowiedzieć się, czy może podjąć regularny wysiłek fizyczny uprawiając np. boks lub podnoszenie ciężarów.

Ważne! Osoby niepełnoletnie są przyjmowane na konsultacje lekarskie wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Medycyna sportowa – jakie badania muszę wykonać?

Do większości dyscyplin sportowych konieczne jest wykonanie badań takich, jak:

 • badanie ekg;
 • morfologia krwi obwodowej z rozmazem;
 • określenie stężenia glukozy w krwi;
 • ob;
 • badanie moczu;
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań od specjalistów takich jak okulisty i laryngolog.

 

Oraz badania typowe dla danej dyscypliny sportu (np. neurolog dla sportów walki), wymagane do wystawienia orzeczenia.