Poradnia prenatalna

Czym zajmuje się poradnia prenatalna?

Badania prenatalne w ciąży odnoszą się do szczegółowego badania płodu, co prowadzone jest jeszcze podczas jego rozwoju wewnątrzmacicznego. Podstawowym celem takich działań jest wykluczenie wad rozwojowych płodu, co udaje się w około 90% przypadków, jak również ewentualne stwierdzenie we wczesnych etapach. Pozwala to na ich monitorowanie, a czasem leczenie jeszcze na etapie prenatalnym. Wyróżnia się badania prenatalne inwazyjne i nieinwazyjne, a oba rodzaje są bezpieczne zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

Do grona podstawowych nieinwazyjnych badań prenatalnych zalicza się m.in.: USG oceniające anatomię płodu, test biochemiczny tzw. "test PAPP-A" oraz badanie wolnego płodowego DNA (cffDNA np. NIFTY). Z kolei inwazyjne badania prenatalne, takie jak amniopunkcja, fetoskopia czy biopsja tkanek kosmówki polegają na pobraniu materiału biologicznego zawierającego komórki płodu, które następnie poddaje się analizie laboratoryjnej. Takie badania są bardziej precyzyjne.

 

Poradnia prenatalna – zakres świadczonych usług

 • inwazyjna diagnostyka prenatalna;
 • nieinwazyjna diagnostyka prenatalna;
 • monitorowanie rozwoju płodu;
 • poradnictwo specjalistyczne w zakresie ciąży i porodu, a także pomoc w doborze metod terapeutycznych po stwierdzeniu wad i zespołów genetycznych u płodu;
 • wsparcie psychologiczne.

 

Kiedy należy zgłosić się do poradni prenatalnej?

Do poradni prenatalnej Salve powinny zgłosić się kobiety ciężarne w następujących przypadkach:

 • wiek powyżej 35. roku życia;
 • aberracja chromosomowa płodu w poprzedniej ciąży;
 • strukturalne aberracje chromosomowe u ojca lub matki dziecka;
 • zwiększone ryzyko urodzenia dziecka z chorobami uwarunkowanymi monogenetycznie lub wieloczynnikowo;
 • choroby genetyczne lub wady wrodzone w najbliższej rodzinie;
 • nieprawidłowości zaobserwowane podczas rutynowych badań w poradni położniczej.

 

Należy pamiętać, że badania prenatalne w ciąży nie są obowiązkowe, lecz zalecane.