Pierwsze dni noworodka

Podczas pierwszych dni noworodka w szpitalu zapewniamy:

  • Szczepienia – przeciwko gruźlicy (BCG) i żółtaczce typu B (WZW B)
  • Badania noworodka:
    a. PRZESIEWOWE BADANIE SŁUCHU – jest zupełnie nieszkodliwe bezbolesne. Wykonywane jest zwykle podczas snu. W przypadku nieprawidłowego wyniku dziecko kierowane jest na szczegółową diagnostykę do Poradni Audiologicznej,
    b. TEST PULSOKSYMETRYCZNY – badanie przesiewowe w kierunku sinicznych wad serca,
    c. BADANIE KRWI W KIERUNKU: Fenyloketonurii, wrodzonej niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy, SMA (rdzeniowego zaniku mięśni).

 

Test wykonywany jest po ukończeniu przez noworodka 48 godzin życia i przesyłany do Pracowni Badań Przesiewowych. Rodzice powiadamiani są przez Pracownię wyłącznie w przypadku nieprawidłowego wyniku.

Personel medyczny Szpitala Salve sprawuje ciągłą opiekę nad matką i dzieckiem, mając na uwadze z jednej strony potrzebę wypoczynku po porodzie, a z drugiej potrzebę stopniowego wdrażania się do obowiązków macierzyńskich, nauki pielęgnacji noworodka oraz nabycia najważniejszej w tym okresie umiejętności prawidłowego naturalnego karmienia.

Zapewniamy codzienny, stały kontakt z lekarzem neonatologiem oraz przekazywanie pełnej informacji o stanie dziecka.

W przypadku wystąpienia problemów z noworodkiem najczęściej z powodu nasilonej żółtaczki lub infekcji jest on bezpłatnie diagnozowany i leczony w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Salve, bez konieczności przewożenia dziecka do innego szpitala.

Wysoce profesjonalna opieka lekarska i pielęgniarska, a także specjalistyczny sprzęt gwarantują podopiecznym oddziału i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa w czasie pobytu w naszej placówce.