Przydatne informacje dla mamy

Jak wygląda rejestracja narodzin dziecka

Rejestracji urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od porodu w Urzędzie Stanu Cywilnego Łódź-Widzew ul. Piłsudskiego 100 lub przez Internet – korzystając z Profilu Zaufanego.

 

Rejestracja narodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 • Gdy matka dziecka jest mężatką: dowody osobiste rodziców i akt małżeństwa.
 • Gdy matka dziecka jest stanu wolnego: dowód osobisty matki, dowód osobisty ojca, oświadczenie o uznaniu dziecka przez ojca.
 • Gdy matka jest rozwódką: dowód osobisty matki, akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub sentencje wyroku rozwodowego, dowód osobisty ojca, oświadczenie o uznaniu dziecka przez ojca.
 • Gdy matka jest wdową: dowód osobisty matki, akt małżeństwa, akt zgonu męża.
 • Gdy rodzice są spoza Łodzi wskazane jest, aby w/w dokumenty wziąć ze sobą do porodu. Pozwoli to załatwić formalności w USC w trakcie pobytu mamy i dziecka w szpitalu – bez konieczności późniejszego przyjazdu do Łodzi specjalnie w tym celu.

W przypadku porodu dziecka ze związku wolnego wskazane jest dopełnienie formalności związanych z uznaniem dziecka przez ojca jeszcze przed porodem w rejonowym USC (uznanie dziecka nienarodzonego) – upraszcza to procedury po porodzie.

 

Rejestracja narodzin dziecka przez Internet

Aby rodzice mogli skorzystać z rejestracji internetowej muszą posiadać Profil Zaufany (można go założyć przez stronę: www.pz.gov.pl).

Rejestracji dziecka dokonuje się na stronie www.obywatel.gov.pl.

Po zalogowaniu system prosi o potwierdzenie stopnia pokrewieństwa z dzieckiem i zweryfikowanie danych.

 

Długość urlopu macierzyńskiego

Głównym celem urlopu macierzyńskiego jest zapewnienie dziecku opieki, a matce czasu na powrót do pełnej sprawności.

Aktualnie czas trwania urlopu macierzyńskiego zależy wyłącznie od tego, ile dzieci urodziła kobieta. Jego wymiar wygląda następująco:

 • 20 tygodni (140 dni), w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 31 tygodni (217 dni), w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 33 tygodni (231 dni), w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 35 tygodni (245 dni), w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 37 tygodni (259 dni), w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Co najmniej 6 tygodni urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, a po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania opisanego powyżej okresu.

 

Od 2 stycznia 2016 roku rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2015 roku, przysługuje 20-tygodniowy urlop macierzyński (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), 32-tygodniowy urlop rodzicielski. Z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego mogą korzystać ojciec i matka.

Dodatkowe informacje:

 • nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat;
 • imię dziecka;
 • numer aktu małżeństwa lub aktu urodzenia rodzica (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) – to ułatwia weryfikację danych w Urzędzie Stanu Cywilnego.