Koordynowana Opieka POZ

Na czym polega?

Koordynowana Opieka w POZ pozwala na szybsze, skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwia dostęp do lekarzy specjalistów.

Obecnie opieką koordynowaną objętych jest już 7,6 mln pacjentów.

 

Kogo obejmuje?

Każdego pacjenta posiadającego deklarację lekarza POZ.

Dotyczy pacjentów:

chorych przewlekle
leczonych w placówkach POZ.
Opieka koordynowana zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardiologii,
 • diabetologii,
 • endokrynologii,
 • pulmonologii.

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych dziedzin, lekarz POZ przeprowadza kompleksową poradę i ustala indywidualny plan leczenia.

 

Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM)?

Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

 

Lekarz POZ:

 • przeprowadzi z Pacjentem pogłębiony wywiad,
 • wykona badania,
 • przeanalizuje wyniki badań diagnostycznych,
 • oceni aktualny stan zdrowia Pacjenta,
 • ustali z Pacjentem indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania,
 • przekaże Pacjentowi plan do realizacji ­– Pacjent będzie go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

 

Co zyskuje Pacjent?

Wprowadzenie Opieki Koordynowanej w POZ poszerza listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:

 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG;
 • EKG wysiłkowe;
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.);
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych;
 • ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Ponadto lekarz POZ może zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

 

Lekarz POZ a lekarz specjalista

Nowym rozwiązaniem, jest możliwość konsultowania stanu zdrowia Pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie są prowadzone również zdalnie.

Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpływa na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

 

Rolą Koordynatora jest:

 • dbanie o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent,
 • szczegółowe informowanie pacjenta o kolejnych etapach leczenia,
 • współpraca z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zadania koordynatora często realizuje personel, który już pracuje w poradni.

 

W jaki sposób Pacjent może dołączyć do Koordynowanej Opieki POZ?

Wystarczy wypełnić deklarację POZ w jednej z siedmiu przychodni Salve.

 

Dlaczego POZ w SALVE

 • doskonałe lokalizacje:
  • Śródmieście – ul. Struga 3,
  • Widzew – ul. Wujaka 5 (Galeria Widzewska),
  • Górna – ul. Rzgowska 50A (były budynek „Lajkonik”),
  • Bałuty – ul. Łagiewnicka 53,
  • Śródmieście – ul. Pomorska 75,
  • Dąbrowa – ul. Gojawiczyńskiej 1/3,
  • Retkinia – ul. Armii Krajowej 39.
 • lekarze wszystkich specjalności,
 • kompleksowość usług i całościowe podejście do procesu leczenia: od profilaktyki, przez opiekę specjalistyczną, diagnostykę, aż po leczenie szpitalne,
 • łatwy i szybki dostęp do lekarzy, wizyt i badań.