Koordynowana Opieka POZ

Na czym polega Koordynowana Opieka POZ?

Koordynowana Opieka w POZ pozwala na szybsze, skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwia dostęp do lekarzy specjalistów.

Obecnie opieką koordynowaną objętych jest już 7,6 mln pacjentów.

 

Kogo obejmuje Koordynowana Opieka POZ?

Każdego pacjenta posiadającego deklarację lekarza POZ.

Dotyczy pacjentów:

 • chorych przewlekle,
 • leczonych w placówkach POZ.

 

Opieka koordynowana zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardiologii,
 • diabetologii,
 • endokrynologii,
 • pulmonologii.

 

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych dziedzin, lekarz POZ przeprowadza kompleksową poradę i ustala indywidualny plan leczenia.

 

Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM)?

Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

 

Co robi lekarz POZ?

 • przeprowadzi z Pacjentem pogłębiony wywiad,
 • wykona badania,
 • przeanalizuje wyniki badań diagnostycznych,
 • oceni aktualny stan zdrowia Pacjenta,
 • ustali z Pacjentem indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania,
 • przekaże Pacjentowi plan do realizacji ­– Pacjent będzie go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

 

Co zyskuje Pacjent dzięki Koordynowanej Opiece POZ?

Wprowadzenie Opieki Koordynowanej w POZ poszerza listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:

 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG;
 • EKG wysiłkowe;
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.);
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych;
 • ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Ponadto lekarz POZ może zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

 

Różnice między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą:

Nowym rozwiązaniem, jest możliwość konsultowania stanu zdrowia Pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie są prowadzone również zdalnie.

Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpływa na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

 

Rolą Koordynatora jest:

 • dbanie o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent,
 • szczegółowe informowanie pacjenta o kolejnych etapach leczenia,
 • współpraca z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zadania koordynatora często realizuje personel, który już pracuje w poradni.

 

W jaki sposób Pacjent może dołączyć do Koordynowanej Opieki POZ?

Wystarczy wypełnić deklarację POZ w jednej z siedmiu przychodni Salve!

 

Dlaczego POZ w SALVE?

 • doskonałe lokalizacje:
  • Śródmieście – ul. Struga 3,
  • Widzew – ul. Wujaka 5 (Galeria Widzewska),
  • Górna – ul. Rzgowska 50A (były budynek „Lajkonik”),
  • Bałuty – ul. Łagiewnicka 53,
  • Śródmieście – ul. Pomorska 75,
  • Dąbrowa – ul. Gojawiczyńskiej 1/3,
  • Retkinia – ul. Armii Krajowej 39.
 • lekarze wszystkich specjalności,
 • kompleksowość usług i całościowe podejście do procesu leczenia: od profilaktyki, przez opiekę specjalistyczną, diagnostykę, aż po leczenie szpitalne,
 • łatwy i szybki dostęp do lekarzy, wizyt i badań.