Poradnia Neurochirurgii

Czym zajmuje się neurochirurg?

Neurochirurgia to prężnie rozwijająca się dziedzina medycyny, zajmująca się zabiegową diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego. Zanim jednak pacjent uda się na salę operacyjną, powinien skorzystać z konsultacji w poradni neurochirurgicznej Salve w Łodzi, na której ustalone zostaną optymalne, najbezpieczniejsze formy dalszego leczenia. Odbywa się tu podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń neurochirurgicznych w trybie ambulatoryjnym pacjentów w każdym wieku.

 

Poradnia neurochirurgiczna Salve w Łodzi – zakres świadczonych usług

 • procedury wykonywane standardowo, w tym: wywiad diagnostyczny, badanie neurologiczne, ocena wyników badań obrazowych i dodatkowych;
 • zlecanie badań obrazowych i innych;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia w zakresie neurochirurgii;
 • orzekanie o niezdolności do pracy;
 • kierowanie do planowanego leczenia szpitalnego, uzdrowiskowego i do poradni specjalistycznych;
 • konsultacje w okresie przed- i poszpitalnym;
 • kontynuacja leczenia poszpitalnego;
 • prewencja schorzeń neurochirurgicznych i ich powikłań;
 • edukacja zdrowotna;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej przechowywanej w poradni.

 

Kiedy należy zgłosić się do poradni neurochirurgicznej Salve?

Do poradni neurochirurgicznej kieruje się pacjenta, gdy leczenie zachowawcze nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Często jest to konieczne w terapii następujących problemów zdrowotnych:

 • kwalifikacji do leczenia chirurgicznego schorzeń układu nerwowego,
 • diagnostyce i leczeniu chorób naczyniowych mózgu:
  • tętniaków, udarów;
  • krwotoku podpajęczynówkowego;
  • ostrej encefalopatii nadciśnieniowej;
  • przewlekłej miażdżycy naczyń mózgu;
  • zwyrodnieniowych kręgosłupa, w tym stenozy, dyskopatii czy kręgozmyku;
  • nowotworów mózgu i kręgosłupa;
  • przepukliny mózgowo-rdzeniowej;
  • chorób nerwów obwodowych;
  • przewlekłych zespołów bólowych wywodzących się z uszkodzeń nerwów rdzeniowych;
  • wad wrodzonych układu nerwowego, np. przy zespole Chiari.


Wizyta w poradni neurochirurgicznej jest konieczna po wszelkich upadkach z wysokości i wypadkach komunikacyjnych, w których doszło do paraliżu, niedowładu czy urazów czaszkowo-mózgowych. Wszelkie stłuczenia głowy powinny być konsultowane ze specjalistą, ponieważ krwotoki wewnątrzczaszkowe stanowią zagrożenie życia, a ich objawy nie zawsze uwidaczniają się tuż po urazie.

 

Objawy neurologiczne wskazujące na potrzebę interwencji:

 • znaczne zaburzenia równowagi i koordynacji;
 • brak czucia głębokiego lub powierzchownego;
 • drętwienie, mrowienie, paraliż kończyn;
 • silne zawroty głowy i mroczki przed oczami;
 • bardzo silne lub przewlekłe bóle głowy;
 • podwójne widzenie;
 • nagłe zmiany zachowania;
 • zaburzenia funkcji poznawczych;
 • omdlenia;
 • napady padaczkowe.


Zwłaszcza jeśli pojawiają się nagle, a ich przyczyny nie są znane. Konsultacja neurochirurgiczna może uratować życie pacjenta i znacznie poprawić jego jakość. Wiele schorzeń układu nerwowego wykazuje lepsze rokowania, gdy zostaną wykryte wcześnie, dlatego nie warto odkładać wizyty na późniejszy czas.