Ginekologia i Położnictwo

 • Ordynator Oddziału Położniczego – dr n. med. Wojciech Wiliński

  Specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii z kilkunastoletnim doświadczeniem. Zwolennik i propagator naturalnych metod rodzenia. Laureat nagrody „Lekarz Przyjacielem Kobiety”, otrzymanej z rąk Jolanty Kwaśniewskiej.

 • dr n. med. Waldemar Lech

  Ginekolog-położnik, z drugim stopniem specjalizacji, specjalista z zakresu uroginekologii, diagnostyki ultrasonograficznej i technik laparoskopowych. Posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, a liczne szkolenia odbył nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu nietrzymania moczu, diagnostyce ultrasonograficznej, prowadzeniu ciąży oraz położnictwie, wykonuje zabiegi histeroskopowe, operacje pochwowe z użyciem implantów oraz operacje brzuszne.

 • dr n. med. Sławomir Sobkiewicz

  Ginekolog-położnik z drugim stopniem specjalizacji. Posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu niepłodności w tym metodami rozrodu wspomaganego (inseminacje, in vitro) zabiegi histeroskopowe, histeroresektoskopowe, laparoskopowe, operacje pochwowe i operacje brzuszne.

  Brał udział w licznych szkoleniach i kursach w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Niemczech, Dani, Norwegii, Finlandii, Słowacji oraz Austrii.

 • dr n. med. Joanna Stefanowicz

  Ginekolog-położnik z drugim stopniem, specjalista w zakresie diagnostyki prenatalnej z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

 • lek. med. Witold Pietrzak

  Ginekolog-położnik z drugim stopniem specjalizacji, posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu ciąży.

 • dr n. med. Elżbieta Lipecka-Kidawska
 • dr n. med. Tomasz Augustyniak
 • dr n. med. Stanisław Mielczarek
 • dr n. med. Tomasz Wierzbowski
 • dr n. med. Jarosław Krzyżanowski