Wizyty bezpłatne (w ramach NFZ) oraz komercyjne (płatne)

Zakres świadczeń

  • Konsultacje specjalistyczne dotyczące problemów zdrowotnych okresu noworodkowego

Obejmujemy opieką dzieci urodzone w szpitalu Salve z czynnikami ryzyka okresu płodowo-okołoporodowego, dzieci leczone w Oddziale Neonatologicznym oraz dzieci skierowane z przychodni rejonowych.

  • Działalność edukacyjna dla rodziców w zakresie opieki nad noworodkiem.
  • Doraźne konsultacje telefoniczne w razie pilnej potrzeby rodziców.

Porada neonatologiczna obejmuje:

  • badanie przedmiotowe dziecka
  • ocenę rozwoju fizycznego (z pomiarami antropometrycznymi)
  • wykonywanie i ocenę badań dodatkowych (wraz z pobieraniem krwi do badań)
  • prowadzenie leczenia specjalistycznego
  • planowanie i kierowanie do dalszych konsultacji i badań dodatkowych

Grafik lekarzy

Brak dostępnego grafiku.