Grafik lekarzy

Wszystkie placówki
ul. Łagiewnicka
ul. Struga
ul. Ks. Wujaka
ul. Rzgowska
lekarz Andrzejewska Bożena
środa

15:00 - 19:00

ul. Łagiewnicka 53

sobota

09:00 - 11:10

ul. Łagiewnicka 53


dr n.med. Bubiński Roman
poniedziałek

12:00 - 12:20

wizyta

ul. Struga 3

czwartek

09:00 - 11:20

wizyta

ul. Ks. Wujaka 5

czwartek

13:00 - 14:15

wizyta

ul. Rzgowska 50a

piątek

12:00 - 15:00

wizyta

ul. Struga 3


dr n.med Bzowska Joanna
poniedziałek

17:30 - 20:00

echo serca

konsultacja internisty

wizyta

konsultacja kardiologa

ul. Łagiewnicka 53

wtorek

16:00 - 19:00

echo serca

konsultacja internisty

wizyta

konsultacja kardiologa

ul. Ks. Wujaka 5


dr n.med. Cieplucha Elżbieta
sobota

10:00 - 13:00

wizyta internistyczna

konsultacja internisty

wizyta

konsultacja kardiologa

ul. Ks. Wujaka 5


dr n. med. Figas- Powajbo Elżbieta
poniedziałek

15:30 - 18:00

konsultacja kardiologa 1x

konsultacja kardiologa

ul. Łagiewnicka 53


dr n. med Goleniewska Beata
wtorek

09:00 - 12:00

echo serca

wizyta

konsultacja kardiologa

ul. Rzgowska 50a

wtorek

13:00 - 15:00

echo serca

wizyta

konsultacja kardiologa

ul. Ks. Wujaka 5

czwartek

11:00 - 14:00

echo serca

wizyta

konsultacja kardiologa

ul. Rzgowska 50a

sobota

09:00 - 14:00

echo serca

wizyta

konsultacja kardiologa

ul. Rzgowska 50a


dr n.med. Granosik Andrzej
wtorek

07:30 - 11:30

konsultacja kardiologa

wizyta

ul. Struga 3

środa

08:00 - 12:00

konsultacja kardiologa

wizyta

ul. Struga 3

środa

15:00 - 15:50

konsultacja kardiologa

wizyta

ul. Rzgowska 50a

czwartek

09:50 - 10:30

konsultacja kardiologa

wizyta

ul. Struga 3

piątek

15:30 - 17:00

konsultacja kardiologa

wizyta

ul. Rzgowska 50a


Holter
poniedziałek

07:30 - 08:00

ul. Struga 3

poniedziałek

07:30 - 08:15

ul. Ks. Wujaka 5

poniedziałek

07:30 - 08:15

ul. Rzgowska 50a

poniedziałek

07:30 - 08:30

ul. Łagiewnicka 53

wtorek

07:30 - 08:00

ul. Struga 3

wtorek

07:30 - 08:15

ul. Ks. Wujaka 5

wtorek

07:30 - 08:15

ul. Rzgowska 50a

wtorek

07:30 - 08:30

ul. Łagiewnicka 53

środa

07:00 - 08:00

ul. Rzgowska 50a

środa

07:30 - 08:00

ul. Struga 3

środa

07:30 - 08:15

ul. Ks. Wujaka 5

środa

07:30 - 08:15

ul. Łagiewnicka 53

czwartek

07:30 - 08:00

ul. Struga 3

czwartek

07:30 - 08:15

ul. Ks. Wujaka 5

czwartek

07:30 - 08:15

ul. Rzgowska 50a

czwartek

07:30 - 08:30

ul. Łagiewnicka 53

piątek

07:30 - 08:00

ul. Struga 3

piątek

07:30 - 08:15

ul. Ks. Wujaka 5

piątek

07:30 - 08:15

ul. Rzgowska 50a

piątek

07:30 - 08:30

ul. Łagiewnicka 53

sobota

07:30 - 08:15

ul. Ks. Wujaka 5


lekarz Kowalik Damian
poniedziałek

07:30 - 14:00

ul. Struga 3

poniedziałek

15:00 - 17:30

ul. Ks. Wujaka 5

czwartek

12:30 - 14:00

ul. Struga 3

czwartek

15:00 - 17:30

ul. Ks. Wujaka 5


prof. dr hab. n. med. Lubiński Andrzej
środa

16:00 - 20:00

wizyta

konsultacja kardiologa

ul. Struga 3


dr n.med. Nierychły Wiesław
poniedziałek

12:30 - 15:00

wizyta

konsultacja kardiologa

echo serca

ul. Struga 3

poniedziałek

15:30 - 20:00

wizyta

konsultacja kardiologa

echo serca

ul. Rzgowska 50a

wtorek

16:00 - 20:00

wizyta

konsultacja kardiologa

echo serca

ul. Rzgowska 50a

czwartek

11:00 - 15:00

wizyta

konsultacja kardiologa

echo serca

ul. Struga 3

piątek

11:00 - 15:00

wizyta

konsultacja kardiologa

echo serca

ul. Struga 3


dr n. med. Salska Agata
poniedziałek

08:30 - 16:00

teleporada

wizyta

konsultacja kardiologa

ul. Struga 3

piątek

08:30 - 16:00

teleporada

wizyta

konsultacja kardiologa

ul. Struga 3


dr n.med. Sobczak Sebastian
czwartek

17:00 - 20:00

wizyta

Echo serca

konsultacja kardiologa

ul. Struga 3


dr n.med. Soska Karolina
środa

11:00 - 12:00

echo serca

konsultacja kardiologa

wizyta

Próba wysiłkowa

ul. Rzgowska 50a

środa

17:00 - 20:00

echo serca

konsultacja kardiologa

wizyta

Próba wysiłkowa

ul. Ks. Wujaka 5


lek. Szafraniec Zbigniew
wtorek

16:00 - 20:00

Echo serca

próba wysiłkowa

konsultacja kardiologa

wizyta

ul. Struga 3

czwartek

18:30 - 20:00

Echo serca

próba wysiłkowa

konsultacja kardiologa

wizyta

ul. Struga 3

sobota

09:00 - 13:00

Echo serca

próba wysiłkowa

konsultacja kardiologa

wizyta

ul. Struga 3


dr n.med. Szewczyk Monika
czwartek

16:00 - 17:45

wizyta

konsultacja kardiologa

echo serca

ul. Łagiewnicka 53


dr n.med. Waliszek Marek
wtorek

17:00 - 20:00

próba wysiłkowa

konsultacja kardiologa

wizyta

echo serca

ul. Struga 3

środa

16:00 - 20:00

próba wysiłkowa

konsultacja kardiologa

wizyta

echo serca

ul. Rzgowska 50a


dr n.med. Wejner-Mik Paulina
czwartek

18:00 - 20:00

Echo serca

Próba wysiłkowa

wizyta

ul. Rzgowska 50a


dr n.med. Westfal Beata
środa

15:00 - 20:00

konsultacja kardiologa

echo serca

wizyta

ul. Struga 3

piątek

16:40 - 18:15

konsultacja kardiologa

echo serca

wizyta

ul. Struga 3