Psychotesty dla kierowców – wszystko co musisz wiedzieć!

04 maja 2023

Dzięki badaniu psychotechnicznemu każdy kierowca może określić swoją sprawność psychomotoryczną oraz dokonać analizy własnych procesów poznawczych. Sprawdź na czym polegają badania kierowców, kto powinien je wykonać oraz gdzie można wykonać.

Nadrzędnym celem przeprowadzania psychotestów dla kierowców jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na badania psychologiczne kierowców składa się kilka elementów, takich jak  analiza sprawności psychomotorycznej, czy sprawdzenie zdolności poznawczych – procesu uwagi i spostrzegania, a także analiza cech osobowości, dojrzałości społecznej, emocjonalnej oraz funkcjonowania w sytuacji stresującej.

Kto powinien wykonać psychotest i kiedy jest on obowiązkowy?

Ustawowemu obowiązkowi regularnego przechodzenia badania psychotechnicznego dla kierowców podlegają osoby pracujące na co dzień w transporcie drogowym, kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne, kandydaci na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, osoby ubiegające się o prawo jazdy kat. C, C+E, D. Psychotesty są także zalecane serwisantom i konsultantom mobilnym, przedstawicielom handlowym, kierowcom pojazdów uprzywilejowanych oraz wykonawcom innych zawodów wymagających częstego korzystania z samochodu.

Zgłoś się do Salve na badanie jeśli jesteś:

 • kierowcą zawodowym;
 • kierowcą pojazdów służbowych kategorii B;
 • operatorem wózków widłowych, suwnic, maszyn w ruchu, magazynierem;
 • instruktorem, egzaminatorem, kierowcą taxi;
 • przekroczyłeś liczbę 24 punktów karnych lub prowadziłeś po spożyciu alkoholu (lub innych środków odurzających);

lub po prostu chcesz sprawdzić swoje kompetencje i sprawności jako kierowca.

psychotesty-dla-kierowcow-salve-1200x801.jpeg

Co ile lat trzeba wykonywać badanie psychologiczne?

Psychotesty dla kierowców zwykle odbywają się co 5 lat. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady takie jak:

 • kierowcy po 60 roku życia są zobligowani do przechodzenia badań psychotechnicznych co 30 miesięcy;
 • osoby, które zostały skierowane na badanie ze względu na spożycie alkoholu lub przekroczenie 24 punktów karnych, otrzymują wynik w formie bezterminowej.

Plusy wykonania psychotestów dla kierowców w Salve Łódź:

Wykonując badania psychotechniczne dla kierowców w naszych przychodniach w Łodzi możesz liczyć na następujące korzyści:

 • krótki czas oczekiwania na wykonanie badania (dostępność od pon. do pt., w godzinach 8-12);
 • wynik otrzymasz tego samego dnia;
 • w gabinecie przebywa 1 osoba (tradycyjne badania odbywają się w grupach);
 • całość badania odbywa się na 1 stanowisku;
 • innowacyjny system Test2Drive.

Specyfika innowacyjnego systemu Test2Drive

 • Test2Drive to pierwszy system, który umożliwia zbadanie wszystkich kluczowych, wymaganych prawnie cech i obszarów, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich kryteriów (testy są obiektywne, wystandaryzowane, rzetelne, trafne i znormalizowane).
 • Monitor dotykowy zastępuje tradycyjną aparaturę i długie testy typu papier ołówek przy zachowaniu niezbędnego poziomu obiektywności i standaryzacji pomiaru. Całość badania odbywa się na jednym stanowisku.
 • Wyniki testów (surowe i znormalizowane) w postaci czytelnych raportów i protokołów są dostępne tuż po wykonanym badaniu. Normalizacja testów została opracowana na próbie normalizacyjnej N=3200 kierowców, a dzięki zastosowaniu technologii on-line jest stale aktualizowana i rozbudowywana.