Medycyna pracy

Medycyna Pracy w Łodzi – lista Przychodni Salve

Przychodnie Salve prowadzą obecnie badania medycyny pracy w 6 placówkach na terenie Łodzi:

 

Placówka przy ul. Gojawiczyńskiej posiada dedykowaną strefę do wykonywania kompleksowych badań i konsultacji z zakresu medycyny pracy. Dzięki temu w jednym miejscu i w możliwie krótkim czasie pracownik może zrobić niezbędne badania – począwszy od badań laboratoryjnych, psychotestów, badania widzenia zmierzchowego + olśnienia, psychologii transportu, audiometrii, spirometrii, pola widzenia, rtg i konsultacji lekarskich.

 

 

Mapa placówek medycyny pracy Salve w Łodzi

Badania z zakresu Medycyny Pracy

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest kierowanie swoich pracowników na badania profilaktyczne. Obowiązek ten wynika z art. 229 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracownik podlega badaniom: wstępnym, okresowym oraz kontrolnym.

 

Obowiązek dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę, a zakres badań zależy od rodzaju stanowiska i warunków pracy. Także osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, czy osoby prowadzące w firmie działalność gospodarczą, mogą mieć obowiązek poddania się badaniom medycyny pracy w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę.

 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Dlatego badania medycyny pracy są jednym z ważniejszych elementów przy zatrudnianiu pracowników.

Korzyści dla pracodawców, podpisujących z nami umowę

kompleksowa opieka medyczna

badania laboratoryjne, diagnostyka, konsultacje lekarskie,

profesjonalna kadra i zaplecze medyczne

dostęp do lekarzy specjalistów i nowoczesnego sprzętu diagnostycznego,

indywidualne podejście

opieka pracownika Działu Obsługi Klienta, pomoc w umawianiu i kierowaniu pracowników na badania przez Call Center - „obsługa pacjenta w 1 dzień”,

dogodne terminy badań i konsultacji

zapis na badania i konsultacje w jednej placówce,

lokalizacja placówek

możliwość dojazdu komunikacją miejską, bezpłatne parkingi,

bez zbędnych formalności

bezgotówkowa obsługa pracowników, prosta umowa i sposób rozliczeń z pracodawcą.

Zakres świadczeń Medycyny Pracy w przychodniach Salve

Konsultacje

okulistyczna, laryngologiczna, neurologiczna, dermatologiczna, psychiatryczna, sanitarno-epidemiologiczne, kardiologiczna,

Lekarz orzecznik

badania wstępne, okresowe, kontrolne,

Testy psychologiczne

dla kierowców samochodów służbowych, kurierów, czy wszelkich osób zajmujących się działalnością transportową (m.in. kierowcy autobusów, ciężarówek, taksówkarze), kierowców samochodów osobowo-ciężarowych do 3,5t, pracowników prowadzących pojazdy uprzywilejowane,

Badania dla kierowców

 

pracowników prowadzących samochód wg kat B w celach służbowych - widzenie zmierzchowe + olśnienie,

Badania diagnostyczne

EKG, badanie wydolności oddechowej – spirometria, badanie słuchu – audiometria,

Badania dla uczniów

oraz studentów, w tym do szkół branżowych,

Badania sanitarno-epidemiologiczne

aktualizacja książeczki zdrowia, udział lekarza orzecznika w komisjach BHP.

Jakie dokumenty musi mieć pracownik stawiający się na badania?

  • skierowanie na badania od pracodawcy,
  • określenie, jaki rodzaj badania profilaktycznego ma być wykonany: badanie wstępne, badanie okresowe, badanie kontrolne,
  • opis stanowiska pracy, na którym pracownik będzie/jest zatrudniony,
  • informacje dotyczące występowania ewentualnych czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia lub warunków na stanowisku pracy,
  • ważny dokument tożsamości,
  • wyniki badań wg. wskazań na skierowaniu, wykonanych przez pracownika (jeśli takie posiada) lub w przypadku wcześniejszego rozpoznania schorzeń: dokumentację medyczną (np. wyniki badań, karty informacyjne/zaświadczenia o leczeniu),
  • na badanie kontrolne (wymagane w przypadku powrotu do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym co najmniej 30 dni) należy przedstawić zaświadczenie o zdolności do podjęcia pracy i ewentualnie dokumentację medyczną.
Klient wybierający odpowiedni pakiet medyczny w Salve

Skierowanie na badanie medycyny pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego ważne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne i dokument był poprawnie wypełniony. Pracodawca otrzymuje do wypełnienia on-line skierowania na naszych drukach (skierowanie na badania profilaktyczne, skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne).

 

Jeśli masz pytania dotyczące Medycyny Pracy w Salve skontaktuj się z nami, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, a w soboty od 8:00 do 14:00.