Kobieta badające brzuch u lekarza Salve

Holter

Badanie to trwa 24 godziny. Poprzez elektrody naklejane na klatkę piersiową pacjenta zapis EKG jest odbierany i zapisywany na dyskietki w rejestratorze, który pacjent nosi na pasku.

Monitorowanie ciśnienia tętniczego trwa 24 godziny. Pomiary ciśnienia tętniczego odbywają się automatycznie w zaprogramowanych odstępach czasu – do pomiaru służy specjalny za mankiet założony na ramię pacjenta. Wartości ciśnienia zapisywane są w pamięci rejestratora, który pacjent nosi na pasku.

 

Holter EKG - jak się przygotować?

  • Holter EKG nie wymaga specjalnego przygotowania – jednak mężczyźni przed badaniem powinni pamiętać o ogoleniu klatki piersiowej;
  • badania powinny być wykonane w trakcie normalnej aktywności życiowej. Nie ograniczają one codziennych czynności, ale wymagają wyprostowania ręki przy pomiarach ciśnienia tętniczego. Przy obu badaniach należy uważać, żeby podczas codziennej toalety nie zamoczyć urządzeń odbierających i rejestrujących pomiary;
  • pacjent w dniu badania powinien prowadzić dzienniczek, w którym odnotowuje nazwę leku, godzinę jego przyjęcia i wszystkie nietypowe sytuacje (np. stres).

Informacje o badaniu dla Pacjenta: