Kobieta badające brzuch u lekarza Salve

OCT Pachymetria

Czemu służy badanie OCT

Badanie OCT – Optyczna Koherentna Tomografia – jest nową specjalistyczną metodą diagnostyczną, umożliwiającą obrazowanie tylnego bieguna gałki ocznej, przede wszystkim siatkówki. Tomograf pozwala uzyskiwać bardzo dokładne, przestrzenne przekroje siatkówki, co ułatwia wyspecjalizowanemu diagnoście na precyzyjną jej ocenę. Dzięki badaniu OCT można szczegółowo zbadać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan naczyń krwionośnych, stan nerwu wzrokowego. Badanie OCT służy wielu celom diagnostycznym dotyczącym wszystkich chorób siatkówki, jak i obserwacji skutków leczenia chorób siatkówki oraz zmian siatkówki w przebiegu jaskry.

Na czym polega badanie?

Badanie OCT jest bezbolesne i bezkontaktowe. Podczas badania pacjent patrzy nieruchomo we wskazany przez lekarza punkt, od czasu do czasu powstrzymując się tylko od mrugania.

Jakie są wskazania do wykonania badania OCT?

Badanie OCT jest niezwykle użytecznym narzędziem w diagnostyce, monitorowaniu przebiegu choroby i sprawdzaniu efektów jej leczenia w przypadku wielu schorzeń siatkówki, a zwłaszcza zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), zmian cukrzycowych w siatkówce oraz ocenie warstwy włókien nerwowych u chorych na jaskrę.

Jak często wykonywać badanie OCT?

Badanie OCT może być wielokrotnie powtarzane. Pozwala to na śledzenie przebiegu choroby, co w przypadku takich chorób jak AMD, jaskra lub retinopatia cukrzycowa – jest niezwykle ważne.

Jak się przygotować

Badanie OCT jest bezbolesne, nieinwazyjne i bezkontaktowe, a promień świetlny, którym aparat wykonuje pomiary jest całkowicie bezpieczny dla oka. Rozszerzenie źrenic za pomocą kropli znacznie poprawia jakość badania.

Brak przeciwwskazania do wykonania badania OCT.