Operacje histeroskopowe (histeroskopia)

Histeroskopia w Łodzi

Jest zabiegiem wykorzystywanym do oglądania jamy macicy w powiększeniu (po uprzednim podaniu do jamy macicy płynu), przy pomocy specjalnego przyrządu optycznego, który wprowadza się przez pochwę do jamy macicy. W przypadku stwierdzenia w jamie macicy zmian (np. polipów, mięśniaków wewnątrzjamowych) zmiany te są w trakcie zabiegu usuwane (histeroresekcja). Są to zabiegi krótkie trwające zwykle 15-20 minut. Z tego też powodu najczęściej wykonywane są w trybie chirurgii jednego dnia, tzn. pacjentka przychodzi do szpitala rano, a po zabiegu w godzinach popołudniowych jest zwykle wypisywana do domu pod opiekę kogoś bliskiego. Zaletą użycia histeroskopu jest brak nacięć na skórze.