Usługi komercyjne (płatne)

Zakres świadczeń

 • diagnoza i terapia neurologopedyczna – wczesna interwencja logopedyczna:
  • dzieci od 0 do 3 roku życia, u których zdiagnozowano: problemy z karmieniem, połykaniem (dysfagia), wady twarzoczaszki (rozszczep, skrócone wędzidełko podjęzykowe)
  • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych:
  • z afazją, dyzartrią przebiegające w następstwie udaru mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych. na skutek wypadku komunikacyjnego
  • rehabilitacja mowy u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi tj. choroba Parkinsona, Alzheimera, SM
  • z dysfagią (zaburzeniami połykania)
  • z zaburzeniami głosu
 • diagnoza i terapia osób w języku angielskim i francuskim.

Umów się