Neurologopeda dziecięcy w Łodzi

Usługi komercyjne (płatne)

Zakres świadczeń

  • diagnoza i terapia neurologopedyczna – wczesna interwencja logopedyczna:
   • dzieci od 0 do 3 roku życia, u których zdiagnozowano: problemy z karmieniem, połykaniem (dysfagia), wady twarzoczaszki (rozszczep, skrócone wędzidełko podjęzykowe)
   • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  • diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych:
   • z afazją, dyzartrią przebiegające w następstwie udaru mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych. na skutek wypadku komunikacyjnego
   • rehabilitacja mowy u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi tj. choroba Parkinsona, Alzheimera, SM
   • z dysfagią (zaburzeniami połykania)
   • z zaburzeniami głosu
  • diagnoza i terapia osób w języku angielskim i francuskim.