Specjalista

Krajewski Piotr (dr n. med.)

Specjalizacja

Specjalizacje:

Położnictwo i ginekologia

Wyksztalcenie

Wykształcenie:

Akademia Medyczna w Łodzi

O mnie

Opis

Obecnie pracuje w Klinice Położnictwa i Ginekologii ICZMP