INFORMACJA DOTYCZĄCA BADANIA/ ZABIEGU/ OPERACJI

Kolonoskopia jest to badanie, które umożliwia obejrzenie błony śluzowej śluzówki jelita grubego. Miękki, giętki instrument wprowadzany jest przez odbyt do jelita grubego, w niektórych przypadkach instrument wprowadzany jest również do końcowego odcinka jelita cienkiego.

Kolonoskopię wykonuje się jako badanie profilaktyczne raka jelita grubego, jako badanie diagnostyczne w dolegliwościach przewodu pokarmowego i jako badanie terapeutyczne w połączeniu z zabiegiem polipektomii lub tamowania krwawienia.

Zwykle badanie jest dobrze tolerowane przez pacjentów, podczas trwania badania może być odczuwalne parcie, wzdęcia, kolka. Badanie jest wykonywane w pozycji na wznak lub na boku. Podczas wprowadzania i wyjmowania instrumentu błona śluzowa jelita jest dokładnie oglądana przez lekarza. Badanie trwa 15 do 60 minut.

Jeżeli lekarz podczas badania zauważa podejrzaną okolicę może wykonać biopsję, którą przesyła do badania histopatologicznego. Znajdowane polipy do 10 mm średnicy zwykle usuwa się podczas badania. Większość polipów ma charakter łagodny, ale określane jest to dopiero po badaniu mikroskopowym. Polipy usuwa się używając kleszczyków lub specjalnej pętli. Jeżeli polipów jest wiele lub mają one duże rozmiary do ich usunięcia może być wymagane kilka badań kolonoskopowych z zabiegiem polipektomii.

RODZAJ ZNIECZULENIA

Kolonoskopię wykonuje się zwykle po podaniu dożylnych środków uspokajających i przeciwbólowych.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA

Należy dokładnie stosować się do zaleceń. W sytuacji gdy jelito nie jest odpowiednio przygotowane kolonoskopia podczas badania może nie wykryć wszystkich zmian, w niektórych przypadkach badanie musi zostać przełożone.

Podczas przygotowania większość leków może być zażywana jak dotychczas. Jednakże należy poinformować lekarza o zażywanych lekach szczególnie jeżeli jest to aspiryna/acard/polocard lub leki przeciwkrzepliwe.

Pacjenci przyjmowani do zabiegów polipektomii w trybie szpitalnym powinni mieć ze sobą aktualne wyniki badań wskaźników krzepliwości krwi ( INR, morfologia z poziomem płytek krwi). Pacjenci leczeni lekami przeciwkrzepliwymi powinni poinformować o tym wcześniej lekarza przeprowadzającego zabieg.

REKONWALESCENCJA I ZALECENIA

Po podaniu dożylnych leków przeciwbólowych pacjent pozostaje po badaniu pod obserwacją przez 1-2 godziny. W przypadku stosowania w trakcie endoskopii leków dożylnych obowiązuje konieczność zachowania szczególnej ostrożności przez okres 24 godzin od badania (zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, zakaz podejmowania istotnych decyzji). W tym wypadku wymagana jest opieka osoby drugiej przy powrocie do domu.

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ POBYTU W SZPITALU

1-3 godziny

CENA:

420 zł

CZAS OCZEKIWANIA NA ZABIEG:

KOMERCYJNIE – 1 tydzień

Lekarze wykonujący:

  • dr Justyna Kotynia,
  • dr Jacek Stańczyk,
  • dr Jerzy Koziński,
  • dr Michał Spychalski