INFORMACJA DOTYCZĄCA BADANIA/ ZABIEGU/ OPERACJI:

Operacja polega na całkowitym usunięciu migdałków. Zabieg zalecany jest szczególnie w przypadkach przewlekłego zapalenia migdałków, nawracających angin, po przebytym ropniu okołomigdałkowym oraz w przypadku znacznego przerostu migdałków (utrudniającym oddychanie oraz połykanie). Dodatkowe objawy ułatwiające podjęcie decyzji o usunięciu migdałków to: nieprzyjemny zapach z ust, odpluwanie czopów ropnych, a także przewlekły ból gardła.

RODZAJ ZNIECZULENIA:

Znieczulenie ogólne polega na wprowadzeniu pacjenta w stan snu. Pacjent wówczas nic nie słyszy, nie odczuwa bólu, nie pamięta momentu usypiania i wybudzania na sali operacyjnej. Cały czas podczas zabiegu w znieczuleniu ogólnym jest obecny anestezjolog, który czuwa nad bezpieczeństwem i ciągłością snu w czasie zabiegu.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:

Kilka dni przed zabiegiem (termin należy ustalić telefonicznie), odbywa się konsultacja anestezjologiczna, celem kwalifikacji do zabiegu, ocena stanu zdrowia pacjenta, wybór znieczulenia i omówienie przygotowania do zabiegu. Na konsultację z anestezjologiem należy przynieść wypełnione ankiety i wyniki badań wykonane nie wcześniej niż 2 tygodnie przed zabiegiem operacyjnym:

  • EKG
  • grupa krwi, morfologia, OB, czas protrombinowy, czas koalinowo-kefalinowy, przeciwciała HIV, kreatynina, elektrolity, glukoza na czczo
  • zaświadczenie o dokonanym szczepieniu przeciwko żółtaczce typu B lub wynik badania krwi w kierunku antygenu HBS oraz wynik badania przeciwciał anty HCV (żółtaczka typu C)
  • pacjenci z chorobą tarczycy (niedoczynność, nadczynność, stan po operacji tarczycy)-TSH, fT3, fT4
  • ewentualnie RTG klatki piersiowej

Pełne szczepienie przeciw WZW typu B składa się z 3 dawek (druga po miesiącu, a trzecia po 6 miesiącach). Przed zabiegiem wskazane są 2 szczepienia. Zabieg może odbyć się 2 tygodnie po drugiej dawce.

Anestezjolog może zasugerować wykonanie dodatkowo zarówno badań jak i konsultacji koniecznych dla bezpiecznego wykonania zabiegu.

Pacjent/Pacjentka powinien dostarczyć w dniu zabiegu:

  • skierowanie do szpitala
  • dowód osobisty do wglądu

CO ZABRAĆ DO SZPITALA:

Prosimy o zabranie ze sobą tylko niezbędnych rzeczy takich, jak: dokumentacja medyczna, wyniki badań, leki stosowane przewlekle, przybory toaletowe, ręcznik, skarpetki, piżamę, szlafrok, pantofle oraz ubranie na zmianę. Prosimy nie zabierać ze sobą biżuterii, zegarków i innych wartościowych przedmiotów.

REKONWALESCENCJA I ZALECENIA:

Przez tydzień po zabiegu należy regularnie stosować zlecone leki przeciwbólowe, aby uniknąć bólu gardła.

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ POBYTU W SZPITALU

6 godzin

CENA (nie zawiera kosztu wizyty kwalifikacyjnej):

5900 zł

CZAS OCZEKIWANIA NA ZABIEG:

KOMERCYJNIE – do dwóch tygodni

Lekarze wykonujący:

  • dr Magdalena Łapienis