Stopnie referencyjności szpitali

Zastanawiasz się, gdzie rodzić? Który szpital będzie dla Ciebie najlepszy? Zwróć uwagę na stopień referencyjności, który określa poziom wyspecjalizowania szpitala, co przekłada się na jego możliwości oraz bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka. Znajomość stopnia referencyjności da Ci wiedzę na temat zdolności wybranej placówki do udzielenia pomocy w przypadku różnego rodzaju powikłań. Z naszego artykułu dowiesz się czym jest stopnień referencyjności i dlaczego jest tak ważny!

Niemal wszystkie dzieci w Polsce rodzą się w szpitalach. W naszym kraju nie obowiązuje zasada rejonizacji, tak więc można rodzić w dowolnie wybranej placówce. Jednak szpital szpitalowi nierówny. Różnią się one od siebie w znacznym stopniu – nie tylko personelem, organizacją pracy oddziałów położniczo-ginekologicznych i noworodkowych czy liczbą sal, ale przede wszystkim wyposażeniem, specjalistycznym sprzętem i przygotowaniem zespołu medycznego do radzenia sobie w przypadku komplikacji czy zagrożenia ciąży.

Jak wybrać dobry szpital?

Aby podzielić szpitale i oddziały pod względem ich wyspecjalizowania, w roku 1998 wprowadzono stopnie referencyjności szpitali położniczych. Stało się to za sprawą rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i pozwoliło w obiektywny sposób podzielić państwowe i prywatne szpitale położnicze na trzy kategorie, czyli stopnie referencyjności: I, II i III.

Szpitale o I stopniu referencyjności

Jest to najniższy stopień referencyjności. Placówki z I stopniem referencyjności przygotowane są do przyjmowania kobiet w ciąży niepowikłanej, bez większych problemów i rodzących w terminie. Zazwyczaj są to szpitale miejskie i rejonowe. Takie placówki sprawują opiekę tylko nad zdrowymi, donoszonymi noworodkami oraz urodzonymi w 35-37 tygodniu ciąży, bez większych patologii, u których nie stwierdza się objawów choroby, jak również noworodkami ze słabo nasilonymi objawami chorobowymi.

Szpitale o II stopniu referencyjności

To wyższy stopień specjalizacji. W tych placówkach personel ma kompetencje oraz dysponuje odpowiednim sprzętem, aby zajmować się ciążami zagrożonymi. W tych szpitalach musi znajdować się oddział intensywnej terapii dla wcześniaków. Co to oznacza dla kobiety rodzącej? Przede wszystkim pewność i bezpieczeństwo, bo placówki te są przygotowane do intensywnej opieki nad wcześniakami i noworodkami z problemami zdrowotnymi. 

W szpitalach o II stopniu referencyjności sprawuje się opiekę nad noworodkami:

  • urodzonymi od 32. tygodnia ciąży,
  • z niską masą urodzeniową (< 2600g),
  • urodzonymi w ciężkiej zamartwicy,
  • ,
  • u których konieczne jest monitorowanie czynności serca, czynności oddechowej i temperatury,
  • podejrzanymi o chorobę hemolityczną w zakresie układu ABO i Rh.

II stopień referencyjności posiadają zwykle placówki stojące wyżej w hierarchii szpitali, czyli szpitale wojewódzkie. Szpital Salve posiada II stopnia referencji w ramach kontraktu z NFZ oraz Oddział Intensywnej Terapii Noworodka. To oznacza, że pracujący tu zespół ma kompetencje do leczenia noworodków urodzonych przedwcześnie (od 32 tyg. ciąży), z niską masą ciała, z niewydolnością oddechową, infekcjami, żółtaczką i innymi problemami metabolicznymi.

Szpitale o III stopniu referencyjności

Do szpitali o III stopniu referencyjności zaliczają się placówki kliniczne państwowych uczelni, które prowadzą działalność badawczą w zakresie nauk medycznych, jak również szpitale kliniczne państwowych uczelni medycznych. W tego typu szpitalach mogą rodzić kobiety, których ciąża jest mocno zagrożona lub w jej patologicznym przebiegu. To właśnie szpital o III stopniu referencyjności należy wybrać jeśli prawdopodobieństwo urodzenia dziecka przed 31. tygodniem ciąży jest wysokie.