Badania w pakiecie dobrano tak, by wykonane nawet jednorazowo, pozwoliły na ocenę pracy nerek i układu moczowego oraz wskazywały na możliwe stany chorobowe innych ważnych organów wewnętrznych uczestniczących w przemianie materii organizmu.

Wykryte nieprawidłowości wymagają dalszej diagnostyki laboratoryjnej i klinicznej, o której decydować będzie lekarz. Ze względu na uniwersalne znaczenie badań Pakiet ZDROWE NERKI powinien być wykonywany cyklicznie.

Badania zawarte w pakiecie:

  • wskazują zakażenie nerek i dróg moczowych, z równoczesnym wskazaniem zaburzeń przemiany materii związanych z dysfunkcją innych istotnych organów wewnętrznych,
  • pozwalają na ocenę filtracyjną funkcji nerek lub wskazują na uszkodzenie nerek,
  • pozwalają na rozpoznanie metabolicznej choroby: dny moczanowej,
  • są pomocne w rozpoznawaniu zagrożenia kamicą nerkową.

Pakiet ZDROWE NERKI zawiera następujące badania:

  • mocz (badanie ogólne),
  • mocznik
  • kreatynina (krew)
  • wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)
  • kwas moczowy