Pakiet dla dzieci zawiera podstawowe badania krwi, odzwierciedlające ogólny stan zdrowia (bez względu na wiek): morfologię krwi (obraz) i pomiar stężenia: glukozy, CRP, TSH i witaminy D oraz badania istotne dla przesiewu i diagnostyki chorób dziecięcych i ich powikłań.

Rozpoznanie chorób wieku dziecięcego pozwala na skuteczniejsze wdrożenie leczenia lub odpowiednią profilaktykę, zapobiegając bezpośrednim komplikacjom i konsekwencjom odległym, pojawiającym się w życiu dorosłym.

Pakiet ZDROWY MALUCH zawiera następujące badania:

  • morfologia pełna
  • glukoza
  • bilirubina całkowita
  • CRP ilościowo
  • ASO ilościowo
  • TSH
  • witamina D metabolit 25(OH)
  • p/c.p.transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl.IgA met.ELISA
  • IgE całkowite